• +951- 650712
  • admin@itbmu.org.mm

Book List

Class No Title Initial Accession No Book Detail PDF File
၂၉၄.၃၈၂၂၄ ၀ိန ၃၀၆၇၊ ၅၀၇၇ ၀ိနည္းစူဠ၀ါအရသာ / (နာယကဆရာေတာ္) ဦး အရိယမေထရ္ျမတ္ ရန္ကုန္၀င္းေမာ္ဦးစာေပ၁၉၉၇ဎ၊ ၅၀၁ စာပံုပါ ၂၄ စင္တီ
စူဠ၀ဂၢ (၀ိနည္း) စာအုပ္အမည္
-
၉၂၂ ေဇတ ၇၅၁ ေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ေထ႐ုပၸတၱိ / တိကၡာစာရ အရွင္ဒု-ႀကိမ္ရန္ကုန္ဟံသာ၀တီစာအုပ္တိုက္၁၉၉၂၁၄၄ စာပံုမ်ားပါ ၂၁ စင္တီ
ေဇတ၀န္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး-ေထ႐ုပၸတၱိ စာအုပ္အမည္
-
၉၂၃.၂ ကမ ၁၂၀၄၇ ကမ ၻာ့ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား / ေသာင္းထိုက္ ဒု-ႀကိမ္ရန္ကုန္ေသာၾကာစာေပ၂၀၀၀၁၂၆ စာ ၂၁ စင္တီ
ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား-အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္အမည္
-
၀၈၀ ေလာ ၁၈၃၄၁ ေလာကနီတိ / (ဆရာေတာ္) ဦး ဗုဒ္ ရန္ကုန္[ ]၁၈၄၄ (အဂၤလိပ္-ျမန္မာႏွစ္ဘာသာျဖင့္ေရးထားသည္။)၁၄၁ စာ ၁၇ စင္တီ
အဆိုအမိန္႔မ်ား စာအုပ္အမည္
-
၀၈၀ ပညာ ၁၂၃၂၄ ပညာရွိတို႔၏ အဆိုအမိန္႔မ်ား / ရန္ကုန္ထိပ္တန္းစာေပ၂၀၁၄၂၀၃ စာပံုမ်ားပါ ၁၇ စင္တီ
အဆိုအမိန္႔မ်ား စာအုပ္အမည္
-
၈၉၅.၉၃၁ မြန ၄၂၁၇ မြန္ေက်ာက္စာေပါင္းခ်ဳပ္ / ခ်စ္သိန္း ဦးရန္ကုန္ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၁၉၆၅ဗ၊ ၁၁၁ စာ ၂၆ စင္တီ
မြန္ဘာသာစကား စာအုပ္အမည္
-
၆၁၅ သူန ၂၀၇၅ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အေျခခံကုထံုးကုနည္းမ်ား (ပထမတြဲ) / တင္ေရႊ ဆရာ၀န္ဒု-ႀကိမ္ရန္ကုန္မင္းလွစာေပ၁၉၉၁၂၉၂ စာပံုမ်ားပါ ၂၄ စင္တီ
ကုထံုးပညာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား စာအုပ္အမည္
-
၆၁၅ သူန ၂၀၇၆ သူနာျပဳဆရာမမ်ားႏွင့္က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္အေျခခံကုထံုးကုနည္းမ်ား (ဒုတိယတြဲ) / တင္ေရႊ ဆရာ၀န္ဒု-ႀကိမ္ရန္ကုန္[ ]၁၉၈၆၂၃၅ စာပံုမ်ားပါ ၂၄ စင္တီ
ကုထံုးပညာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား စာအုပ္အမည္
-
၆၁၅ တို ၁၂၃၁၄ တိုငး္ရင္းျမန္မာေဆးနည္းေက်ာ္မ်ားႏွင့္အေျချပဳဒြါဒသိမ္က ်မ္း / သိန္းလြင္ ဦးအဌ-ႀကိမ္ရန္ကုန္မိုးပြင့္စာေပ၁၉၉၂၃၀၁ စာ ၁၇ စင္တီ
ကုထံုးပညာႏွင့္ေဆး၀ါးမ်ား စာအုပ္အမည္
-
၂၉၄.၃၅ အပယ ၄၂၀၉ အပယ္ရတနာလုိဏ္ဂူဖုရား / (သီရိပ်ံခ်ီ) ဦး ျမ ရန္ကုန္ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈဌာန၁၉၇၄ဇ၊ ၁၇၃ စာပံုမ်ားပါ ၂၃ စင္တီ
လိုဏ္ဂူဖုရားသမိုင္း စာအုပ္အမည္
-