• +951- 650712
  • admin@itbmu.org.mm

Book List

Class No Title Initial Accession No Book Detail PDF File
၉၂၂ အရွ ၂၇၀၄ အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသ၏တစ္ဘ၀သာသနာ / ေဃာသိတ အရွင္ဒု- ႀကိမ္ရန္ကုန္သာသနာေရးဦးစီးဌာန၁၉၉၄က၊ ၄၀ စာ ၂၈ စင္တီ
အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္အမည္
-
၂၉၄. ၃၁၂ ဥဒါ ၂၁၉၇ ဥဒါနအဌကထာ / စရိယဓမၼပါလ၊ ဘဒၵႏၱရန္ကုန္၁၉၅၈ဃ၊ ၄၇၀ စာ ၂၆ စင္တီ
သုတၱန္ စာအုပ္အမည္
-
၉၅၉.၈၁၅ မႏၱ ၆၅၉၁ မႏၱေလးနန္းတြင္းဇာတ္လမ္းမ်ား / ခင္သန္းျမင့္ ဒု-ႀကိမ္ရန္ကုန္ေယာမင္းႀကီးစာေပ၂၀၀၀၁၉၉ စာ ၁၈ စင္တီ
မႏၱေလး စာအုပ္အမည္
-
၈၉၅.၈ ဖိစ ၇၄၅၀ ဖိစီးမႈႏွင့္အတူေနျခင္း / ခ်စ္စံ၀င္း ရန္ကုန္ပန္းမ်ဳိးတစ္ရာစာေပ၂၀၀၀၃၂၄ စာ ၁၈ စင္တီ
ျမန္မာစာ စာအုပ္အမည္
-
၈၉၅.၈ ျမန ၇၄၄၂ ျမန္မာအစေထာက္အထားေလ့လာခ်က္စာတမ္း / ခ်စ္စံ၀င္း ရန္ကုန္ပန္းမ်ဳိးတစ္ရာစာေပ၂၀၀၃၃၅ စာ ၂၁ စင္တီ
ျမန္မာစာ စာအုပ္အမည္
-
၉၂၂ ကမၻ ၇၄၅၃ ကမၻာ့သာသနာျပဳဆရာေတာ္ ဦးပညာ၀ံသ / ခ်စ္စံ၀င္း ၁၉၉၄၂၇၅ စာဓါတ္ပံုမ်ား ၁၇ စင္တီ
ေထရုပၸတၱိ စာအုပ္အမည္
-
၂၉၄. ၃ မေမ ၇၄၆၈ မေမ့မေလ်ာ့မေပါ့မဆ / ခ်စ္စံ၀င္း ရန္ကုန္ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာစာေပ၂၀၀၁၂၄၆ စာ ၁၈ စင္တီ
ဗုဒၶဘာသာ စာအုပ္အမည္
-
၈၉၅. ၈၃၀၈ ျမန ၇၄၅၁ ျမန္မာ၀တၳဳရွည္ႏွစ္ ၁၀၀၊ အုပ္ ၁၀၀၀ (၁၉၀၄- ၂၀၀၃) / ခ်စ္စံ၀င္း ရန္ကုန္ရာျပည့္ပံုႏွိပ္တုိက္၂၀၀၃၁၀၅ စာ ၁၉ စင္တီ
ျမန္မာ၀တၳဳ (၁) စာအုပ္အမည္
-
၂၉၄.၃၅ ယေသ ၇၄၂၉ ယေသာ္ဓရာအလြမ္း / ခ်စ္စံ၀င္း တ-ႀကိမ္ရန္ကုန္ပန္းမ်ဳိးတစ္ရာစာေပ၁၉၉၆၃၀၇ စာ ၁၈ စင္တီ
ယေသာ္ဓရာ-ေထ႐ုပၸတၱိ စာအုပ္အမည္
-
၂၉၄. ၃၇၇ ေလာ ၇၄၄၀ ေလာ့အိန္ဂ်လိ (စ္) ဆရာေတာ္အရွင္သုႏၵရ / ခ်စ္စံ၀င္း ရန္ကုန္ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာစာေပ၁၉၉၉၂၈၁ စာ ၁၈ စင္တီ
သာသနာျပဳခရီး စာအုပ္အမည္
-